AGRAF
  

Zarejestruj produkt

Dziękujemy za zakup urządzenia interaktywnego.

Prosimy o uważne wypełnienie formularza, gdyż w oparciu o dane w nim zawarte, prześlemy Państwu potwierdzenie rejestracji.


Podaj dane rejestrowanego urządzenia:


Prosimy wybrać posiadany produkt z rozwijalnej listy poniżej:Nr seryjny Numer seryjny znajduje się na karcie gwarancyjnej.
Nr karty gwarancyjnej Jeżeli nie znasz lub nie posiadasz numeru, wpisz "Brak"
Data zakupu (YYYY/MM/DD)

Dane instytucji / szkoły:

Nazwa instytucji / szkoły:
NIP:
Adres: (ulica, numer)
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres e-mail instytucji:


Dane osoby rejestrującej:

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

 Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych przez Agraf Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. O ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Agraf Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2 (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204)