AGRAF
  

Sieciowe systemy szkoleniowe EBS

Doświadczenia naukowe dowodzą, że efektywna nauka to połączenie przedstawienia tematu w sposób ciekawy i intrygujący z zastosowaniem technik wizualnych, które lepiej przemawiają do świadomości każdego człowieka.

Na bazie tych badań stworzono sieciowy system szkoleniowo-prezentacyjny Videodidact i Alphadidact w firmie EBS, jako element techniki wizualnej wspomagającej prowadzenie zajęć szkolnych, spotkań, szkoleń, prezentacji w czasie których głównym narzędziem wykorzystywanym do przekazania informacji jest sprzęt komputerowy klasy PC i/lub Mac. System pozwala w prosty i szybki sposób zintegrować zarówno dostępny podczas spotkania sprzęt: komputery stacjonarne, laptop, projektor, jak i prowadzącego z uczestnikami. Za pomocą jednego kliknięcia na klawiaturze instruktor może kontrolować pracę uczestników lub przekazywać informacje. Sieciowe systemy szkoleniowo-prezentacyjne Videodidact i Alphadidact to idealne wyposażenie dla pracowni informatycznych i sal szkoleniowych w szkołach, firmach szkoleniowych, dużych przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych.

Alphadidact

Alphadidact Digital

Alphadidact Digital

Topologia: Gwiazdy
Alphadidact Digital to zaawansowany, oferowany przez firmę EBS, niezależny system wchodzący w skład ... Więcej
 
Alphadidact Digital Ring

Alphadidact Digital Ring

Topologia: Pierścienia
Alphadidact Digital Ring jest niezależnym systemem sieciowym, opartym wyłącznie na rozwiązaniach spr... Więcej
 

Videodidact

Videodidact Select

Videodidact Select

Topologia: Gwiazdy
Videodidact Select to zaawansowany, oferowany przez firmę EBS, niezależny system wchodzący w skład ... Więcej
 
Videodidact Show

Videodidact Show

Topologia: Gwiazdy
Videodidact Show to oferowany przez firmę EBS, niezależny systemów wchodzących w skład pakietu szko... Więcej
 
Videodidact View

Videodidact View

Topologia: Gwiazdy
Videodidact View to oferowany przez firmę EBS, niezależny system wchodzących w skład pakietu szkol... Więcej
 

Aplikacje EBS

EBS-App

EBS-App

Aplikacja EBS-APP pozwala na kontrolę całego systemu EBS za pomocą bezprzewodwego tabletu. Główne... Więcej
 

Tablica interaktywna w systemie EBS

Tablica interkatywna w systemie EBS

Tablica interkatywna w systemie EBS

Systemy alphadidact DVI i videodidact są przystosowane do współpracy z tablicami interkatywnymi. Sy... Więcej