AGRAF
  

Nagrody i wyróżnienia Agrafu

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - CWB 2014

Od 6-ciu lat niezależna, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode Dun&Bradstreet przyznaje certyfikaty najlepszym firmom, które osiągnęły w ostatnim roku obrachunkowym (obecnie to rok 2014) znakomity wynik kondycji finansowej jak również odznaczają się doskonałą moralnością płatniczą.

Po zweryfikowaniu danych finansowych firma Bisnode D&B, przyznała firmie Agraf sp. z o.o. z Łodzi złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że Firma Agraf ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, prowadzi biznes w sposób etyczny oraz że kondycja firmy jest na bardzo wysokim poziomie.


Kreator Innowacji 2015

Miło nam poinformować, że firma Agraf otrzymała tytuł honorowy "KREATOR INNOWACJI" oraz stosowny certyfikat nadany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła konsul Wielkie Brytanii. Uroczystość "Łódzkie podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji" odbyła się 15 czerwca 2015 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi będąca unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, umożliwiającym zaprezentowanie osób twórczych - implementujących do praktyki edukacyjnej szczególne wartości.

W finale każdego roku szkolnego "Łódzkie centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego" organizuje "Łódzkie podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji" i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły "Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych", "Mistrzów Pedagogii", "Liderów w Edukacji", "Nauczycieli Innowatorów" oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.

Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Marek Belka, prezes NBP; Profesor Michał Kleiber, prezes PAN; Anna Dymna; Kazimierz Tischner; Profesor Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego; dr Jacek Saryusz-Wolski, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.

Agraf - Tytuł honorowy "Kreator Innowacji"

Certyfikat "Kreator Innowacji"


Gazela Biznesu 2011-2014

Jesteśmy dumni, gdyż nadciągające widmo kryzysu nie przeszkodziło nam w zdobyciu już po raz czwarty Gazeli Biznesu. Z punktu widzenia Pulsu Biznesu, gazela to firma mała lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Wspaniale potrafi dostosować się do zmian otoczenia i szybko "biegnie" do przodu. Gazela Cieszymy się, że została doceniona nasza dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.


Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Miło nam pochwalić się uzyskanym przez firmę Agraf Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, prestiżowym wyróżnieniem nadawanym przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych należą wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej. Dun & Bradstreet Poland jest specjalistą w sporządzaniu raportów handlowych na temat firm na całym świecie. Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie:

 • analizy moralności płatniczej według programu DunTradeR
 • analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
 • największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyły wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.


Podziękowania od Fundacji "Połączeni Pasją"

Fundacja "Połączeni Pasją" składa serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Szymczak Pijanowskiej, Prezesa Zarządu Firmy "Agraf" za wspieranie inicjatyw i imprez organizowanych przez Fundację "Połączeni Pasją" w 2011 roku oraz okazane serce, dzięki czemu możemy realizować cele, jakimi są pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób z pasją.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wyrażamy nadzieję na dalsze wspieranie działań naszej fundacji.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji "Połączeni Pasją"
Stefan Wójcicki
Prezes Zarządu Fundacji

Podstawowym celem Fundacji jest pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą czy kalectwem. Pragniemy wspierać tych, którzy z pasją i poświęceniem dawali innym wspaniałe chwile poprzez swoją sztukę i nagle znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - pozostawieni sami sobie, odrzuceni, zepchnięci na obrzeża życia. Chcemy ułatwić im powrót do społeczeństwa, przywrócić godność i poczucie własnej wartości.


Medal XVI Targów Edukacyjnych w Kielcach.

   

Zdobyliśmy Medal XVI Targów Kielce 2011 r. za oprogramowanie do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych "Zrób to sam! pomocnik nauczyciela".


Gazela Biznesu 2010

Miło nam poinformować, że po raz trzeci z rzędu firma Agraf sp. z o.o. została Gazelą Biznesu. Z punktu widzenia "Pulsu Biznesu", gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu "ucieka" do przodu. Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków, jest to dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Fakt, że do tegorocznych "Gazeli" nie zakwalifikowało się w tym roku ponad 500 firm, które w zeszły roku były Gazelami, czyni z Agrafu jeszcze bardziej wiarygodnego i rzetelnego partnera w biznesie.

Gazelą Biznesu 2010 jest zatem firmą, która:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
 • w roku bazowym 2007 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
 • w latach 2007-2009 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
 • w latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2007 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)


Rzetelna Firma

Program Rzetelna Firma ma na celu szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością, transparentnością i odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu. Firmy zgłaszające się do programu są filarami polskiej gospodarki. Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest popularyzowanie zasad etyki oraz szerzenie szeroko rozumianej edukacji w tym zakresie wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Firma Agraf od wielu lat uczestniczy w programie Rzetelna Firma, dzięki czemu:

 • zdobywa nowe rynki i buduje przewagę konkurencyjną - wg badań 71% Polaków kupi towar lub usługę w firmie, która terminowo reguluje należności
 • posiada ważny argument w negocjacjach handlowych i przetargach
 • kreuje pozytywny wizerunek działalności dzięki posługiwaniu się tytułem Rzetelna Firma
 • reklamuje i promuje wizerunek przedsiębiorstwa poprzez znak graficzny programu Rzetelna Firma
 • jest transparentna, dzięki posiadaniu wizytówki programu i możliwości bieżącego potwierdzania własnej wiarygodności, osiągnięć i wypłacalności
 • legitymuje się Certyfikatem Rzetelności - 63 % Polaków uważa, iż posiadanie certyfikatu potwierdzającego rzetelność ma znaczenie
 • deklaruje i przestrzega zasady etyczne Kodeksu Rzetelnej Firmy
 • umacnia własny wizerunek przy wykorzystaniu rekomendacji w postaci bannera na swojej stronie www.interwrite.pl lub stopce email, kierującego do własnej Wizytówki Rzetelnej Firmy
 • wykorzystuje reklamę i promocję programu Rzetelna Firma do budowy własnego wizerunku

Ważne dla Agrafu jest podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa związane z przystąpieniem do elitarnego programu oraz korzystaniem z rekomendacji Krajowego Rejestru Długów - największego i najbardziej rozpoznawalnego w Polsce.


Nagrody dla Interwrite

Magazyn Media&Methods organizuje AWARDS PORTFOLIO. W tym roku, prezentowane były produkty dla edukacji. Sędziami byli wychowawcy, którzy wybierali swojego faworyta, spośród zgłoszonego asortymentu. Pod uwagę brano: wszechstronność, zastosowanie dla różnych form uczenia się, łatwość użytkowania, innowacyjność, poziom motywacji, zainteresowanie, mocne i słabe strony. Magazyn Media & Methods pochwala i uznaje zaangażowanie zwycięskich firm, zastosowanie wysokiej jakości materiałów, zasobów i narzędzi instruktażowych. Produkty wybrane przez ten magazyn cieszą się ogromnym uznaniem w edukacji.

Od prawie 30 lat Technology & Learning, był i nadal jest, wiodącym źródłem publikowania rozwiązań dla szkół podstawowych. Jego publikacje, strony internetowe i wydarzenia przytaczają informację na temat trendów, produktów i strategii nauczycieli, którzy nabywają produkty w swoich szkołach. Technology & Learning, publikowane przez NewBay Media LLC, zapeniwnia najwyższą jakość treści i zasobów niezbędną, do zarządzania, szkolenia i nauczania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę www.TechLearning.com.

Osiągęliśmy sukces w prestiżowym 27-letnim programie, gdzie honorowano oprogramowanie, sprzęt, sieci i produkty innowacyjne oraz aplikacje internetowe, które zawierają zupełnie nowe treści, jak również te, które dodały znaczące ulepszenia do sprawdzonych narzędzi edukacyjnych. Zwycięzcy byli wybierani przez zespół ponad 30 nauczycieli, którzy testowali ponad 100 pozycji na całym świecie.

"AEP & AOL@SCHOOL Technology Leadership Award honoruje każdego roku zwycięzce, który świadczy o unikalnym i oryginalnym podejściu do realizacji treści, multimediów, projektowaniu i realizacji." Powiedział Mark Stevens, Dyrektor Edukacji & GM AOL, Teens & School Division.
"InterWrite SchoolPad jest innowacyjnym, bezprzewodowym urządzeniem do nauki w klasie, który wykazuje zrozumienie technologii i może być stosowany w celu poprawy wyników nauczania uczniów i życia nauczycieli."

Macworld jest publikacją IDG Communications, światowych wiodących mediów, badań naukowych i specyficznej firmy. Dotychczas wypuścili ponad 300 publikacji, ponad 400 stron internetowych w 85 krajach, które są czytane przez ponad 100 milionów osób każdego miesiąca. IDG jest wiodącym na świecie wydawcą czasopism i gazet o specjalizacji komputerowej.
Macworld Awards przyznaje nagrody dla uznanych producentów i dostawców, którzy znacząco wnieśli istotny wkład do rynku w poprzednim roku. Zwycięzcy są wybierani przez redakcję jak i wojsko. Nagroda Macworld jest uznawana za wzorzec doskonałości w całej branży. Od ponad dziesięciu lat nagradza najbardziej innowacyjne produkty i firmy w branży Mac za osiągnięcia i ich wkład w przemysł.

District Administration jest wiodącym dostawcą inteligentnych rozwiązań do zarządzania dla administracji szkół podstawowych i jest ściśle monitorowane i najbardziej powszechnie preferowane źródło informacji w tej branży, przynosząc najwyższej jakości rozwiązania.
Na podstawie wyboru swoich czytelników District Administration ogłasza co roku 100 najlepszych produktów roku. Od sprzętu do oprogramowania, poprzez zasoby internetowe do urządzeń, książki dla szkół. Wybór 100 produktów przez tysiące administratorów szkół daje okazje do poznania wszystkich produktów, którymi posługują się nauczyciele z całego świata.

Scholastic Administrator jest lekturą obowiązkową i źródłem 240 tysięcy wyników dla czołowych szkół. W każdym numerze są opisane cechy przywódcze dla kadry edukacyjnej, wgląd i analiza przyszłości edukacji, sprawozdawczość w zakresie nowoczesnych technologii w aplikacjach. Co odróżnia Scholastic Administr@tor od innych publikacji to to, że publikuje rozwiązania częściowo płatne i nie tylko do produktów. Każdy zdobywca nagrody jako najlepszy jest wcześniej starannie analizowany i oceniany przez recenzentów na szczeblu ekspertów.

Od 16 lat magazyn Teachers's Choicem Awards zapowiada produkty zalecane do klas i nauczycieli. Każdego roku są wybierani producenci i dostawcy produktów z zakresu książek, materiałów dla klas, gier edukacyjnych, stron internetowych i innych, czyli wszystkiego co potrzebne do nowoczesnej nauki uczniów przez nauczycieli.